EMPRESS voor erkende verkoop
Mosbestrijdingsmiddel voor gazons, grasvelden,... én betonmaterialen, opritten, paden

Professioneel gebruik

Dosering: 200 g in 10 l water voor 100 m²

Erk. Nr. 9142P/B. Bevat:dinatrium-EDTa 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

144,50 € 144,50 € 144.5 EUR

EMPRESS® Klasse B Anti-mos GAZON + BETON. Dosering: 200 g/100 m². Erk. Nr. 9142/B. Bevat: dinatrium-EDTA 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 % = 2500 m² EMPRESS® Classe B Anti-mousse GAZON + BETON. Dose: 200 g/100 m². N° d'agr. 9142/B. Contient: dinatrium-EDTA 43,5 % et sulfate de fer anhydre 30 % = 2500 m²

Empress Klasse B 5Kg

Empress Klasse B 5Kg

144,50 € 144,50 € 144.5 EUR

Voeg toe aan mandje

EMPRESS voor erkende verkoop
Mosbestrijdingsmiddel voor gazons, grasvelden,... én betonmaterialen, opritten, paden

Professioneel gebruik

Dosering: 200 g in 10 l water voor 100 m²

Erk. Nr. 9142P/B. Bevat:dinatrium-EDTa 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.


Terugname enkel bij defect
Afhaling of levering mogelijk
Levering of afhaling enkel na betaling via overschrijving