EMPRESS GARDEN
Mosbestrijdingsmiddel voor gazons, grasvelden,... én betonmaterialen, opritten, paden

- Maakt geen vlekken op tegels, betonklinkers...
- Toepassen met de sproeier of gieter in het voor- en/of najaar
- Gebruiken vanaf 15°C

Dosering: 200 g in 10 l water voor 100 m²

Erk. Nr. 9959G/B. Bevat: dinatrium-EDTA 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

58,50 € 58,50 € 58.5 EUR

EMPRESS GARDEN = 2 x 500 m²

Empress Garden 2Kg

Empress Garden 2Kg

58,50 € 58,50 € 58.5 EUR

Voeg toe aan mandje

EMPRESS GARDEN
Mosbestrijdingsmiddel voor gazons, grasvelden,... én betonmaterialen, opritten, paden

- Maakt geen vlekken op tegels, betonklinkers...
- Toepassen met de sproeier of gieter in het voor- en/of najaar
- Gebruiken vanaf 15°C

Dosering: 200 g in 10 l water voor 100 m²

Erk. Nr. 9959G/B. Bevat: dinatrium-EDTA 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.


Terugname enkel bij defect
Afhaling of levering mogelijk
Levering of afhaling enkel na betaling via overschrijving